โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
 
 
Memu
     หน้าแรก
     คณะผู้บริหาร อบจ.
     คณะกรรมการสถานศึกษา
     บุคลากรสถานศึกษา
     ข้อมูลสถานศึกษา
     ข้อมูลนักเรียน
     หลักสูตรที่เปิดสอน
 
   
   
   
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
           
   
 
 
 
   
 
 
   
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิก
ตารางสอบ O-net รายละเอียดคลิก  ภาพกิจกรรม : วันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐
      วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันเด็ก เพื่อมอบความสุขให้กับลูก ๆ
  ค.ส.ว. คณะครูและนักเรียนได้รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้
  ได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญพิเศษมากมาย จากค้าโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน รายละเอียด 
 
  ภาพกิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
      วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ นายสมชาย คำปลิว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม นำยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม
  ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวนสนามยุวกาชาด
  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถยุวกาชาด รายละเอียด