โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ปถ.๐๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิกเพิ่อดาวโหลด
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) คลิกเพื่อดาวโหลด
แผนการจัดการรายชัวโมง คลิกเพื่อดาวโหลด

;

หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL Plus
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ผู้วิจัย  :  นายสุวิทย์  พลชัย ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


   

ความภาคภูมิใจของชาว ค.ส.ว.ระดับประเทศ
   ๑. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวนสนามยุวกาชาดระดับ ๔
   ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันปฐมพยาบาล ยุวกาชาดระดับ ๔
   ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับ ๓
ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียน โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
นางสาวณํฐริตา  ป้องเศร้า  นางสาวทัศนีย์ อุดมสุข นางสาวฐิติมา  แก้วพาปราบ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
นางสาวอัจฉราพร  ป้องคำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
การแข่งขั้นกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35
ระดับภาคตะวันอองเฉียงเหนือ เวสสุวัณเกมส์ จังหวัดอุดรธานี


โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นแกนนำดำเนินโครงการ 
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายละเอียดคลิก
 


 
 
Memu
     หน้าแรก
     คณะผู้บริหาร อบจ.
     คณะกรรมการสถานศึกษา
     บุคลากรสถานศึกษา
     ข้อมูลสถานศึกษา
     ทำเนีบบผู้บริหาร
     หลักสูตรที่เปิดสอน
 
   
   
   
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  กองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
           
   
 
 
 
   
 
 
   
 
   
 
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และคณะครูได้แจกกระเป๋า ให้กับนักเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายชั้น ม.1 และ ม.4  รายละเอียดเพิ่มเติม   ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ
                                                                               รายละเอียดเพิ่มเติม  
นายสมชาย คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมศึกษาดูงาน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 (โรงเรียนบ้านท่าล้ง) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม   มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2561รายละเอียดเพิ่มเติม  
   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกลหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
ของกลุ่มสัตตพระวิหาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม  
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ณ ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ
รายละเอียดเพิ่มเติม  
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
ณ วัดป่าสันติสุข อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม  
  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา 66 พรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม  
  การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ “ศรีลำดวนเกมส์”ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม     เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาศรีนครลำดวน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   รายละเอียดเพิ่มเติม   (vdo) ภาพกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
                                                                                                                                                                                                     รายละเอียดเพิ่มเติม  
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  รายละเอียดเพิ่มเติม  
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร
  รายละเอียดเพิ่มเติม  
 กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม  ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาคาร
หอประชุมหลังใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
  ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม   กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รายละเอียดเพิ่มเติม